Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 173 jobs

Giám Sát Dịch Vụ

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuẩn bị lịch làm việc cho nhân viên và theo dõi tiến độ công việc đã giao;
 • Lên lịch giám sát và kiểm tra vệ sinh thường xuyên, sẵn sàng hỗ trợ nhân viên khi…

Chuyên Viên Tuyển Dụng

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, chính sách phúc lợi.
 • Thực hiện các thủ tục tiếp đón, tiếp nhận nhân viên mới.
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự như:

Chuyên Viên Số Hoá Quy Trình

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Chuyên Viên Số Hoá Quy Trình cách đây lúc 2020-04…

Chuyên Viên Phát Triển Thương Hiệu (Số Lượng: 03)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với Phòng Truyền thông và Marketing của Tập đoàn và các Công ty thành viên xây dựng định hướng, thông điệp truyền thông chung cho từng nhóm ngành/Công…

Chuyên Viên Kế Hoạch

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Chuyên Viên Kế Hoạch cách đây lúc 2020-03-02 15…

Chuyên Viên Quản Trị Trung Tâm Dữ Liệu

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Rà soát các quy trình, hướng dẫn thuộc bộ phận quản trị Trung tâm dữ liệu.
 • Viết quy trình, hướng dẫn vận hành thiết bị máy chủ, lưu trữ dữ liệu tập trung và…

Chuyên Viên An Ninh CNTT – SL: 01 Người

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm hiểu các giải pháp ANTT theo chính sách ANTT và đề xuất.
 • Triển khai các giải pháp ANTT đã được phê duyệt.
 • Vận hành các giải pháp ANTT đã triển khai.

Phó Phòng HRBP

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, chính sách phúc lợi.
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự như:
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm…

Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án – SL: 02 Người

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát kết quả đầu tư.
 • Thực hiện các Báo cáo đầu tư dự án (báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi…)/Thuyết minh dự án.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Chuyên Viên Số Hoá Quy Trình - SL: 03 Người

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Số Hoá Quy Trình - SL:
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ quá trình chạy thử.

Chuyên Viên UI/UX - SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên UI/UX - SL:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Chuyên Viên UI/UX - SL:
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Chuyên Viên Phân Tích Dự Án (Business Analyst) - SL: 02

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Phân Tích Dự Án (Business Analyst) - SL:

Trưởng Phòng Đối Tác Nhân Sự (HRBP Manager)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, chính sách phúc lợi.
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự như:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Đối Tác Nhân Sự …

Chuyên Viên Triển Khai Ứng Dụng - SL: 01 Người

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thảo luận với khách hàng và thu thập các yêu cầu nghiệp vụ/quy trình nghiệp vụ từ các bên liên quan trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm – SL: 03

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các chuyên viên phát triển phần mềm và chuyên viên thiết kế khác để tạo ra sản phẩm chất lượng.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.