Nhân Viên Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công Ty TNHH DVDL Khách Sạn CosMos
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện, điều hòa, Máy phát điện.
  • Thực hiện tất cả các công việc chuyên môn liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt các…
» Create your CV - It only takes a few seconds