Nhân Viên Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Nhân viên tư vấn dịch vụ truyền hình K+ (Hồ Chí Minh).
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về thiết bị điện tử nghe nhìn/ truyền hình kỹ thuật số DTH/ các sản phẩm công nghệ cao.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với kỹ thuật và giúp đỡ khách hàng về ngôn ngữ trong quá trình thực hiện bảo hành.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với kỹ thuật và giúp đỡ khách hàng về ngôn ngữ trong quá trình thực hiện bảo hành.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ qua điện thoại.
 • Theo ca luân phiên 8h / ca, 6 ca / tuần.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hiểu biết về thiết bị điện tử nghe nhìn / truyền hình kỹ thuật số DTH / các sản phẩm công nghệ cao.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu biết về thiết bị điện tử nghe nhìn/ truyền hình kỹ thuật số DTH/ các sản phẩm công nghệ cao.
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với kỹ thuật và giúp đỡ khách hàng về ngôn ngữ trong quá trình thực hiện bảo hành.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hiểu biết về thiết bị điện tử nghe nhìn / truyền hình kỹ thuật số DTH / các sản phẩm công nghệ cao.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.