Nhân Viên Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam tốt nghiệp trung cấp các ngành CNTT, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.
 • Kiểm tra các thiết bị mobile, IT (PC, Latop...), điện tử, điện lạnh, gia dụng khi…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Thành phố Hồ Chí Minh +10 locations
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam tốt nghiệp trung cấp các ngành CNTT, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.
 • Kiểm tra các thiết bị mobile, IT (PC, Latop...), điện tử, điện lạnh, gia dụng khi…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam tốt nghiệp trung cấp các ngành CNTT, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.
 • Kiểm tra các thiết bị mobile, IT (PC, Latop...), điện tử, điện lạnh, gia dụng khi…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam tốt nghiệp trung cấp các ngành CNTT, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.
 • Kiểm tra các thiết bị mobile, IT (PC, Latop...), điện tử, điện lạnh, gia dụng khi…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Phú Thọ
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm sửa chữa IT, hoặc trong các trung tâm bảo hành tại các cửa hàng, siêu thị điện máy, điện tử, điện lạnh...
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện vận chuyển và lắp đặt các sản phẩm ICT, CE đúng kỹ thuật.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành công nghệ thông tin điện tử, điện gia dụng.
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam tốt nghiệp trung cấp các ngành CNTT, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.
 • Kiểm tra các thiết bị mobile, IT (PC, Latop...), điện tử, điện lạnh, gia dụng khi…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân sự Bộ phận kỹ thuật của Siêu thị.
 • Thực hiện công tác đánh giá kết quả làm việc của các cá nhân trong bộ phận…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Cần Thơ
5.000 VNĐ một giờ
 • Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm sửa chữa IT, hoặc trong các trung tâm bảo hành tại các cửa hàng, siêu thị điện máy, điện tử, điện lạnh...
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên;
 • Triển khai kịp thời các chương trình khuyến mại, chương trình hoạt náo, sự kiện tại siêu thị tới nhân viên trong bộ…