Nhân Viên Kỹ Thuật Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
Hà Nội
 • Nhân viên lái xe Số lượng:
 • V/v Tuyển dụng vị trí nhân viên lái xe tại BIDV - Chi nhánh Đại La.
 • Tư duy, phẩm chất cá nhân:
 • Vị trí, số lượng tuyển dụng:
Hà Nội
 • Tuyển dụng cộng tác viên làm nhiệm vụ điện thoại viên tại.
 • 05 Cộng tác viên làm nhiệm vụ điện thoại viên hỗ trợ khách hàng (inbound).
 • Ứng viên download tại đây.
Hà Nội
 • 01 (Một) nhân viên văn thư.
 • Tuyển dụng nhân viên làm việc tại Ngân hàng TMCP.
 • Tư duy, phẩm chất cá nhân:
 • Bản sao Giấy khai sinh, 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (không…
Hà Nội
 • 01 Nhân viên Giao dịch viên.
 • Bản sao Giấy khai sinh, 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (không nhận ảnh kỹ thuật số), 02 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc.
Hà Nội
 • 03 Chuyên viên Pháp chế.
 • Bản sao Giấy khai sinh, 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (không nhận ảnh kỹ thuật số), 02 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc.
Hà Nội
 • Tuyển dụng vị trí cộng tác viên làm nhiệm vụ điện thoại viên tại.
 • (i) 15 CTV làm nhiệm vụ điện thoại viên hỗ trợ khách hàng (inbound).
 • Tuổi đời không quá 35;
Hà Nội
 • Nhân viên Giao dịch viên:
 • 01 nhân viên Giao dịch viên và 01 nhân viên hành chính.
 • 2.1- Nhân viên Giao dịch viên:
 • 2.2- Nhân viên hành chính:
 • Địa điểm nhận hồ sơ:
Hà Nội
 • Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán – Tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông, An toàn thông tin.
Hà Nội
 • Nhân viên Giao dịch viên:
 • 01 nhân viên Giao dịch viên và 01 nhân viên hành chính.
 • 2.1- Nhân viên Giao dịch viên:
 • 2.2- Nhân viên hành chính:
 • Địa điểm nhận hồ sơ:
Hà Nội
 • Trích ngang ứng viên (download tại đây).
 • Bản sao Giấy khai sinh, 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (không nhận ảnh kỹ thuật số), 02 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên…