Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Vì đam mê và yêu thích công việc kỹ thuật, mong muốn học hỏi khám phá công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, đây là một môi trường thích đáng để bạn lựa chọn, làm…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chế độ linh hoạt, công ty luôn tạo mọi điều kiện tối ưu cho nhân viên tập trung hoàn thành tốt công việc.
 • Theo quy định của Nhà nước.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chế độ linh hoạt, công ty luôn tạo mọi điều kiện tối ưu cho nhân viên tập trung hoàn thành tốt công việc.
 • Theo quy định của nhà nước.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành KỸ THUẬT.
 • Chào đón những ứng viên.
 • Quản lý nhân lực, thiết bị sản xuất.
 • Tổ chức thực hiện đào tạo cho cấp dưới.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới.
 • Đây chính là cơ hội để bạn phát huy tốt tất cả các kỹ năng và trao dồi thêm kiến thức về kỹ thuật.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Chào đón những ứng viên.
 • Ban lãnh đạo luôn quan tâm, chú ý đến đời sống lao động công nhân viên trong công ty.
 • Tập hợp các dự liệu sản phẩm thử.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật của các sản phẩm vải.
 • Tốt nghiệp đại học (ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật quản lý chất lượng).
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chế độ linh hoạt, công ty luôn tạo mọi điều kiện tối ưu cho nhân viên tập trung hoàn thành tốt công việc.
 • Theo quy định của nhà nước.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chế độ linh hoạt, công ty luôn tạo mọi điều kiện tối ưu cho nhân viên tập trung hoàn thành tốt công việc.
 • Theo quy định của nhà nước.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chế độ linh hoạt, công ty luôn tạo mọi điều kiện tối ưu cho nhân viên tập trung hoàn thành tốt công việc.
 • Theo quy định của nhà nước.