Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chào đón những ứng viên.
  • Các chứng chỉ kĩ thuật liên quan.
  • Phân công, phân nhiệm công việc cho các thành viên P.QLDA.
  • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật người Việt Nam.
  • Chào đón những ứng viên.
  • Tại đây, Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội hiện thực hóa các khả năng của bạn trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds