Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kỹ Thuật jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs

Kỹ thuật viên Viễn thông – Miền Bắc

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Kỹ thuật viên Viễn thông – Miền Bắc Số lượng cần tuyển:
 • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
 • Chế độ đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự;

Kỹ thuật viên Điện tử Viễn thông

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Kỹ thuật viên Điện tử Viễn thông Số lượng cần tuyển:
 • Trung tâm kỹ thuật miền Bắc Địa điểm làm việc:
 • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Kỹ thuật viên vận hành trạm viễn thông – Miền Bắc

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Trung tâm kỹ thuật miền Bắc.
 • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
 • Chế độ đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự;
 • Thái Nguyên (Đại Từ/TP Thái Nguyên) – SL:

Nhân Viên Kế Hoạch Đầu Tư

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Nhân viên Địa điểm làm việc:
 • Nhân viên Kế Hoạch Đầu Tư Số lượng:
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
 • Thu nhập cạnh tranh (phụ thuộc năng lực ứng viên);

Nhân viên nguồn điện

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Nhân viên Địa điểm làm việc:
 • Nhân viên Nguồn điện (BO Nguồn) Số lượng cần tuyển:
 • Kỹ năng làm báo cáo tốt.
 • Chế độ đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự;

Nhân Viên Kế Toán

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Mạnh - Chuyên viên nhân sự.
 • Nhân Viên Kế Toán Số lượng cần tuyển:
 • Thu nhập cạnh tranh (phụ thuộc năng lực ứng viên);
 • Chế độ đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự;

Chuyên Viên Kế Hoạch Đầu Tư

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Mạnh - Chuyên viên nhân sự.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng đàm phán, thuyết trình.
 • Nếu là sinh viên mới/sắp tốt nghiệp:
 • Kế Hoạch - Đầu Tư Địa điểm làm việc:

KỸ SƯ NGUỒN ĐIỆN

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Mạnh - Chuyên viên nhân sự.
 • Trung tâm kỹ thuật miền Bắc Địa điểm làm việc:
 • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi 01 bản CV (có ảnh) mô tả đầy đủ thông tin cá nhân ứng…

Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Thiết Bị Viễn Thông Hà Nội

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Trung tâm kỹ thuật Miền Bắc.
 • Chế độ đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự;
 • ➡️Ưu tiên ứng viên đã từng tiếp xúc với thiết bị viễn thông là lợi thế;

Kỹ thuật viên Tối ưu hóa mạng viễn thông

Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội
Hà Nội
 • Mạnh – Chuyên viên nhân sự.
 • kỹ năng giao tiếp và lập kế hoạch - Có kỹ năng phân tích,phát hiện và giải quyết vấn đề - Nhiệt tình, chịu khó và thường xuyên…