Nhân Viên Kỹ Thuật jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: - DOANH NGHIỆP (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 88 jobs
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuyên viên nhân sự + đào tạo:
 • Nhân viên giao hàng xe ô tô:
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Nhân viên giao hàng yêu cầu nam, dưới 30 tuổi.
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Không yêu cầu trình độ.
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên khai thác thị trường:
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Hỗ trợ đồng phục miễn phí cho nhân viên làm việc.
 • Có chế độ bảo hiểm đầy đủ:
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
- DOANH NGHIỆP
Nha Trang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.