Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kỹ Thuật jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Chỉ Huy Trưởng Dự Án Đường Tỉnh Lộ new

15.000.000 VNĐ một tháng
  • Quản lý, phân công, giám sát nhân viên Ban CH và thực hiện các công việc chuyên môn như sau:
  • Kỹ năng đàm phán, quản lý.
  • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.