Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản lý kinh doanh khu vực ASM new

Tâm Thành Phát Việt Nam
Hải Dương
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
  • Hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân viên và NPP.
  • Đào tạo, phát triển cho nhân viên mới.
  • + Kỹ năng báo cáo, kế hoạch.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email