Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Thu Mua Đồng Nai new

Công Ty TNHH Xây Dựng 30-4
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Đã từng làm việc bên thu mua, kế toán vật tư, kế toán kho.
  • Số liệu nhập xuất của thủ khokế toán.
  • Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email