Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Thủ Kho new

CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
  • Thường xuyên hoặc định kỳ kiểm kê kho và đối chiếu với sổ sách khokế toán.
  • Nhập hàng hóa vào kho, sắp xếp đúng nơi qui định, cập nhật thẻ kho, lập hồ sơ,…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email