Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Thủ Kho new

Tập Đoàn Việt Á
Tiền Giang
  • Nhân Viên Thủ Kho [Tiền Giang].
  • Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi.
  • Theo dõi định mức (nếu có), phối hợp với thủ kho nhập vật tư vào kho, xuất vật tư theo kế…

Cán Bộ Vật Tư Kiêm Nhiệm Công Tác Thủ Kho new

Tập Đoàn Việt Á
Bình Thuận
  • Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi.
  • Theo dõi định mức (nếu có), phối hợp với thủ kho nhập vật tư vào kho, xuất vật tư theo kế hoạch cho các tổ đội thi công theo…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email