Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

[Nhà Bè] Kế Toán Viên new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kế toán công nợ, kế toán kho, kế toán giá thành,...
  • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.
  • Kiểm tra sự cân đối, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và…

[HCM] Kế Toán Trưởng new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trình độ Cử nhân về Kế toán hoặc Tài chính,phải có chứng chỉ kế toán trưởng.
  • ACCA,Kế Toán Bán Hàng,Kế Toán Quản Trị,Kế Toán Thuế,Kế Toán Tổng Hợp.

[Nhà Bè] Kế Toán Tổng Hợp new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kế toán công nợ, kế toán kho, kế toán giá thành,...
  • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.
  • Kiểm tra sự cân đối, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email