Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

[HCM] Nhân Viên Kế Toán Kho

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật, theo dõi tình trạng tồn kho, xuất kho, nhập kho.
 • Đối chiếu tồn kho hàng ngày với thẻ kho của Thủ kho.
 • Quản lý chung các vấn đề về kho.

Nhân Viên Sale Admin Miền Bắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Báo cáo thực hiện hàng ngày, cập nhật từ Kế toán kho theo các đơn thực tế xuất ra khỏi kho (Đối chiếu giữa đơn hàng chuyển xuống kho và số lượng thực tế giao…

Nhân Viên Kế Toán Kho (Cầu Giấy - Hà Nội)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Cập nhật, theo dõi tình trạng tồn kho, xuất kho, nhập kho.
 • Đối chiếu tồn kho hàng ngày với thẻ kho của Thủ kho.
 • Xuất, nhập đổi trả, xuất mẫu, xuất sampling….

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Đầu Ngoại)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Lên kế hoạch thanh toán gửi cho Tổng Giám đốc hàng tuần để Bộ phận kế toánkế hoạch thanh toán đúng tiến độ, lịch trình trong tuần kế tiếp.

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Đầu Nội)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Trợ lý, Kế toán, Logistic) nhằm chuẩn bị kế hoạch cho hàng về kho nhanh nhất.
 • Sau khi hàng về kho phải chịu trách nhiệm làm thủ tục để lấy mẫu kiểm tra tại kho,…

Nhân Viên Sale Admin Miền Bắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Báo cáo thực hiện hàng ngày, cập nhật từ Kế toán kho theo các đơn thực tế xuất ra khỏi kho (Đối chiếu giữa đơn hàng chuyển xuống kho và số lượng thực tế giao…

[HCM] Nhân Viên Kế Toán Xuất Hóa Đơn Kho

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát nhập xuất tồn kho cùng với thủ kho thông qua đối chiếu việc lập thẻ kho của thủ kho.
 • Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Nhân Viên Kế Toán Kho (Cầu Giấy - Hà Nội)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Cập nhật, theo dõi tình trạng tồn kho, xuất kho, nhập kho.
 • Đối chiếu tồn kho hàng ngày với thẻ kho của Thủ kho.
 • Xuất, nhập đổi trả, xuất mẫu, xuất sampling….

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Đầu Ngoại)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Lên kế hoạch thanh toán gửi cho Tổng Giám đốc hàng tuần để Bộ phận kế toánkế hoạch thanh toán đúng tiến độ, lịch trình trong tuần kế tiếp.

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Đầu Nội)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM
Hà Nội
 • Trợ lý, Kế toán, Logistic) nhằm chuẩn bị kế hoạch cho hàng về kho nhanh nhất.
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Đầu Nội)…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email