Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Bạn đang xem tin Việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN trong ngành Kế toán / Kiểm toán được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân bởi CÔNG TY TNHH M.R.O.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP-THỜI VỤ 6 THÁNG

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

NHÂN VIÊN THU MUA

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • + Khen thưởng dành cho nhân viên xuất sắc trong công việc.
 • Cung cấp hàng hóa đến các bộ phận yêu cầu hoặc nhập kho, xuất kho.
 • Quản lý kho xuất hàng.

NHÂN VIÊN PHỤ KHO

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN PHỤ KHO trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi, Khác được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận…

NHÂN VIÊN THU MUA - PURCHASING STAFF

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • + Khen thưởng dành cho nhân viên xuất sắc trong công việc.
 • Cung cấp hàng hóa đến các bộ phận yêu cầu hoặc nhập kho, xuất kho.
 • Nhận yêu cầu thu mua hàng hóa.

PURCHASING STAFF

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • + Khen thưởng dành cho nhân viên xuất sắc trong công việc.
 • Cung cấp hàng hóa đến các bộ phận yêu cầu hoặc nhập kho, xuất kho.
 • Nhận yêu cầu thu mua hàng hóa.

THỦ KHO

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm THỦ KHO trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi, Khác được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận Bình Tân bởi…

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email