Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán Kho jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo các nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
 • Nắm vững và có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm…

Chuyên Viên Kế Toán Hợp Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo các nghiệp vụ Kế toán - Kiểm toán.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chuyên Viên Kế Toán Hợp Nhất trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư được…

Chuyên Viên Tín Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chuyên Viên Tín Dụng trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh ,…

Trưởng Nhóm/ Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi quá trình thanh lý hợp động, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ;
 • Tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn.
 • Toàn thời gian cố định.

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 VNĐ một năm
 • Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Kế toán viên;
 • Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, thuế cho công ty mẹ;
 • Thành thạo các nghiệp vụ Kế toán;

Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp kế hoạch thanh toán của các kế toán viên;
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư…

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo các nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán;
 • Nắm vững và có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm…

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo các nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
 • Nắm vững và có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm…

Chuyên Viên Kế Toán Hợp Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo các nghiệp vụ Kế toán - Kiểm toán.
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chuyên Viên Kế Toán Hợp Nhất trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư được…

Chuyên Viên Tín Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chuyên Viên Tín Dụng trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh ,…

Get new jobs for this search by email