Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 59 jobs
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức;
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc dịch vụ Khách hàng.
 • Kiểm soát viên (tại các PGD).
 • Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử lý các công việc cá nhân theo quy định.
 • Lạng Sơn - Kiểm Ngân - Họ và tên ứng viên.
 • Ưu tiên tuyển Nam giới.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc…
 • HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Ban Kế toán chi tiết - Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Ban Kế toán chi tiết - Họ và tên ứng viên.
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí giao dịch, kế toán, kiểm toán, tài chính,...
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Kế toán tài chính, nguồn vốn, thanh toán trong nước/thanh toán quốc tế,.
 • Chuyên viên Kiểm toán tín dụng.
 • Chuyên viên Kiểm toán tín dụng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí giao dịch, kế toán, kiểm toán, tài chính,...
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ:
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc dịch vụ Khách hàng.
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Kế toán - Ngân quỹ theo định kỳ.
 • Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ.