Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 95 jobs

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Belie (DHC Việt Nam)
Hà Nội
 • Kế Toán Quản Trị,Kế Toán Tổng Hợp,Kiểm Toán.
 • Quản lý tổ kế toán thực hiện hoạt động kế toán, tài chính.
 • Phối hợp các kế toán viên khác kiểm soát chứng từ hóa…

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mega Việt Nam
Hà Nội
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.
 • Có bằng kế toán trưởng, hiểu rõ chuẩn mực kế toán và…

Kế Toán Trưởng

Soya Garden
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn kế toán viên thực hiện các…

Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT
Hà Nội
22.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức, điều hành nhân sự Phòng kế toán của công ty.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp.
 • Lập kế hoạch tài chính:

Kế Toán Trưởng

873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một năm
 • Có kiến thức đầy đủ về công tác hoạch toán kế toán, chuẩn mực kế toán theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước hiện hành;
 • Nghĩa vụ thu/nộp ngân sách nhà nước.

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI SYSTECH
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Yêu cầu kế toán viên, kế toán tổng hợp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy trình kế toán đề ra.
 • Yêu cầu các kế toán viên, kế toán tổng hợp giải trình các số…

Kế Toán Trưởng

TẬP ĐOÀN TCT
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • 4 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Trưởng…

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LANDORA
Hà Nội
35.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Trưởng trong ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LANDORA.

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ phần Đầu tư HANPAD
Hà Nội
 • Kế Toán Thuế,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Quản lý vận hành nhân sự phòng kế toán:
 • Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và đào tạo nhân sự phòng Kế toán.

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LICOGI 13
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Đảm bảo công tác hạch toán kế toán trong Công ty theo đúng quy định, các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành;
 • Có chứng chỉ kế toán trưởng.