Nhân Viên Kế Toán jobs in Hà Nội

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
 • HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Ban Kế toán chi tiết - Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Ban Kế toán chi tiết - Họ và tên ứng viên.
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế;
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán trong Ngân hàng hoặc doanh nghiệp;
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán tiền lương;
 • Kế toán tài chính, nguồn vốn, thanh toán trong nước/thanh toán quốc tế,.
 • Chuyên viên Kiểm toán Tín dụng.
 • Chuyên viên Kiểm toán Công nghệ.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng;
 • HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Kế toán kinh doanh – Họ và tên ứng viên.
 • Đối chiếu xác nhận số dư, số lãi phải trả.
 • Lập và triển khai kế hoạch của cá nhân theo quy định (năm, quý, tháng).
 • HO - Khối CNTT - Chuyên viên Báo cáo – Họ và tên ứng viên.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ.
 • Chuyên viên Kế toán tại trụ sở.
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế;
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán trong Ngân hàng hoặc doanh nghiệp;
 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học (Chính quy) các Khối ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ…
 • HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java - Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối Ngân hàng số - Lập trình viên Java - Họ và tên ứng viên.
 • Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ.
 • HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp - Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối CNTT - Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ Quản lý doanh nghiệp - Họ…
 • Quản lý và phát triển nhân viên;
 • Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ:
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân;
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ.