Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Thanh Toán trong ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP.
 • Bảo hiểm sức khỏe PTI.
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Viên trong ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP .
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • 17 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Tiền Lương (C&B) trong ngành Hành chính / Thư ký,, Nhân sự,, Kế toán / Kiểm toán được tuyển dụng tại Hà Nội bởi…
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên C&B (Ban Nhân Sự Tập Đoàn) trong ngành Kế toán, Hành chánh/Thư ký, Nhân sự được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP.
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Tổng Hợp - Ban Năng Lượng trong ngành Kế toán…
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Tài Chính/ Kế Toán Quản Trị trong ngành Kế toán, Bất động sản, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP…
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trong các công ty xây dựng hoặc đầu tư bất động sản.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – kế toán.
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế hoạch đấu thầu, thiết kế, khối lượng, đấu thầu, cấp vật tư, thanh toán, quyết toánkế hoạch kết nối với bộ phận vận hành sau khi dự án hoàn thành.
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Directly manages/Số lượng nhân viên cấp dưới:
 • Certificates of Chief Accountant/ Chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Trả lời các câu hỏi kế toán từ ban quản lý kịp thời.
Hà Nội
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Quản Trị (Chuỗi Elite Fitness) trong ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP.