Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kế Toán jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 53 jobs

Chuyên Viên C&B (Ban Nhân Sự Tập Đoàn)

Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên C&B (Ban Nhân Sự Tập Đoàn) trong ngành Kế toán, Hành chánh/Thư ký, Nhân sự được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP.

Kế Toán Tiền Lương (C&B)

Hà Nội
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • 17 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Tiền Lương (C&B) trong ngành Hành chính / Thư ký,, Nhân sự,, Kế toán / Kiểm toán được tuyển dụng tại Hà Nội bởi…

Kế Toán Viên

Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Viên trong ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP .

Kế Toán Thanh Toán

Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Thanh Toán trong ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi BIM GROUP.
 • Bảo hiểm sức khỏe PTI.

Chuyên Viên Kế Hoạch – Tiến Độ Dự Án

Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế hoạch đấu thầu, thiết kế, khối lượng, đấu thầu, cấp vật tư, thanh toán, quyết toánkế hoạch kết nối với bộ phận vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Chuyên Viên Kiểm Soát Kinh Tế Xây Dựng

Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • BIM GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • 4.Kiểm tra và rà soát hợp đồng thi công xây dựng, mua bán vật tư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung theo…

Kế Toán Tổng Hợp - Ban Năng Lượng

Hà Nội
8.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Tổng Hợp - Ban Năng Lượng trong ngành Kế toán…

Phó Phòng Kiểm Soát Khối Lượng (QS)

Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát Thanh Quyết Toán gói thầu:
 • BIM GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • Kiểm soát thay đổi từ Thiết kế trong quá trình lập BOQ, quá trình thi công, quá trình…

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • BIM GROUP đang cần tuyển nhân sự.
 • Phụ trách toàn bộ các công việc thiết kế và giám sát thi công dự án của Công ty, phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế đưa…

Chuyên Viên Kiểm Soát Khối Lượng Cơ Điện (QS MEP)

Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 6.Thanh Quyết Toán gói thầu:
 • Đánh giá thanh quyết toán cho các nhà thầu và kiểm soát được khối lượng quyết toán.
 • BIM GROUP đang cần tuyển nhân sự.