Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Tập Đoàn An Phát Holdings
Hải Dương
  • Chịu trách nhiệm chung trong việc tổ chức, vận hành Phòng Dự án hoàn thành các nhiệm vụ do BGĐ Công ty giao.
  • Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh.
» Create your CV - It only takes a few seconds