Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: VTC Mobile (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 99 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và Internet.
 • Anh Nguyễn Đức Cường –Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Tìm nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ, phối hợp với trụ sở…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Tin học văn phòng tốt, đặc biệt là excel.
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Giám sát việc vận hành và khai thác sản phẩm.
 • (84-4) 39877470);Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
 • Phụ trách kỹ thuật dự án.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Công việc hành chính, xây dựng nhóm/team building.
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty:
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;