Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật 日本語通訳者 Japanese Interpreter

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Quản lý các công việc hành chính văn phòng của bộ phận.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn 金型技術課スタッフ Mold Engineering Staff

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn 金型技術課スタッフ Mold Engineering Staff…

Nhân Viên Kỹ Thuật Linh Kiện 部品技術スタッフ Parts Engineering Staf...

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Linh Kiện 部品技術スタッフ Parts Engineering Staff…

Nhân Viên Vật Tư /Mua Hàng 資材スタッフ Purchasing Staff ( Tiếng A...

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên mua hàng hoặc bán hàng kỹ thuật.

Nhân Viên Quản Lý Hàng Ngoài (SQM) 外製管理スタッフ Supplier Managem...

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Hàng Ngoài (SQM) 外製管理スタッフ Supplier…

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QC - 品質管理スタッフ - Quality Control...

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QC - 品質管理スタッフ - Quality Control…

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung - Chinese Interpreter - 中国語の通訳者...

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Quản lý các công việc hành chính văn phòng của bộ phận.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Quản Lý Hàng Ngoài (IQC) 外製管理スタッフ Supplier Managem...

KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Hàng Ngoài (IQC) 外製管理スタッフ Supplier…

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds