Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn 金型技術課スタッフ Mold Engineering Staff…
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Quản lý các công việc hành chính văn phòng của bộ phận.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Hàng Ngoài (SQM) 外製管理スタッフ Supplier…
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QC - 品質管理スタッフ -…
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Linh Kiện 部品技術スタッフ Parts Engineering Staff…
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Quản lý các công việc hành chính văn phòng của bộ phận.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Hàng Ngoài (IQC) 外製管理スタッフ Supplier…
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITE...
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power point…).
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên mua hàng hoặc bán hàng kỹ thuật.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds