Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY new

DOJI
Hà Nội
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
  • Quản lý, điều hành và sắp xếp cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự tại các phòng ban trong Nhà…

GIÁM SÁT BÁN LẺ MIỀN BẮC

DOJI
Hà Nội
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
  • Đào tạo, huấn luyện, khuyến khích, động viên, khen thưởng, kỷ luật cho nhân viên,...

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

DOJI
Hà Nội
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
  • Phân công, chỉ đạo, điều hành công việc của các thành viên trong Phòng;
  • Gắn bó với Tập đoàn;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email