Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 69 jobs
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính văn phòng bao gồm văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, soạn thảo các văn bản…
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính văn phòng bao gồm văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, soạn thảo các văn bản như thông báo, tờ trình, quyết…
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Quản trị nhân lực, Hành chính hoặc các.
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Đăng tuyển, tìm nguồn ứng viên,.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Hành chính, Quản trị Văn phòng, Văn thư lưu trữ hoặc các ngành có liên quan;
 • Toàn thời gian cố định.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Giám sát, kiểm tra, hướng dẫn các nhân viên trong phòng thực hiện công việc đúng theo quy định hiện hành;
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng/Phó phòng…
DOJI
Thanh Hóa +1 location
Easily apply
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính văn phòng bao gồm văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, soạn thảo các văn bản như thông báo, tờ trình, quyết…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Quản trị nhân lực, Hành chính hoặc các ngành có liên quan;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Mảng công việc Hành chính.
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Quản trị nhân lực, Hành chính hoặc các ngành có liên quan;
 • Mảng công việc Nhân sự.
DOJI
Hải Dương
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính văn phòng bao gồm văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, soạn thảo các văn bản…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Hành chính, Quản trị Văn phòng, Văn thư lưu trữ hoặc các ngành có liên quan;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính, quản trị văn phòng tại các…