Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng
Hải Phòng
 • Hành chính, văn phòng, nhân sự.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự.
 • KCN Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên Tổ chức hành chính trong ngành Hành chính, văn phòng, nhân sự được tuyển dụng tại Hải Phòng bởi Công ty TNHH VINATIC…
CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO trong ngành Thư ký / Hành chánh, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Nhân sự được tuyển dụng tại Hải…
CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên C&B trong ngành Thư ký / Hành chánh, Nhân sự được tuyển dụng tại Hải Phòng , Huyện Thủy Nguyên bởi Công ty TNHH VINATIC…
Công Ty Tnhh Vinatic Hải Phòng
Hải Phòng
7.000 VNĐ một giờ
 • Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng.
 • CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG.
 • Với qui trình công nghệ hiện đại, môi trường năng động và đội ngũ cán…
CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG
Hải Phòng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Chủ động phối hợp với các phòng, ban trong công ty xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và tiến hành đánh giá nhân viên, xây dựng đội ngũ kế thừa, phát triển…
CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 • Có chế độ ăn ca..
CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Chủ động phối hợp với các phòng, ban trong công ty xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và tiến hành đánh giá nhân viên, xây dựng đội ngũ kế thừa, phát triển…
CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng:
 • Sẵn sàng làm việc thêm giờ và ngoài giờ hành chính.
 • Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức…

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds