Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Phòng Kế hoạch trong ngành Dệt may - Da giày, Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng tại Hải Dương:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Coporate Planing Staff (Nhân viên phòng Kế hoạch) trong ngành Dệt may - Da giày, Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng…
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên HSE trong ngành Dệt may - Da giày, Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng tại Hải Dương:
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
  • 3 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên mua hàng (Mua vật tư, máy móc) trong ngành Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng tại Hải Dương:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
  • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên An toàn lao động-Môi Trường trong ngành Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng tại Hải Dương:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • (Mua hàng vật tư, máy móc) trong ngành Dệt may - Da giày, Hành chính - Văn phòng, Vật tư/Thiết bị/Mua hàng được tuyển dụng tại Hải Dương:
  • 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
  • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng phòng Quản lý chất lượng trong ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định, Hành chính - Văn phòng được tuyển dụng tại Hải…

We have removed 11 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds