Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 75 jobs

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Dương
 • Điều hành và giám sát các hoạt động của các thành viên thuộc Phòng Hành chính Nhân sự:
 • Cập nhật các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Quản…

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NÔNG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc theo giờ hành chính.
 • Có kiến thức chuyên sâu và quản lý nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, phúc lợi cho nhân viên, hệ thống…

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Công tác Quản trị Hành chính.
 • Lập kế hoạch, duy trì, kiểm soát, tổ chức, tuyển dụng, phân tích thông tin, thu thập…

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

NIC's Client
Hà Nam +2 locations
 • Quản trị hành chính nhân sự:
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài.
 • Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên ….

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC
Ðà Nẵng
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Quà 8/3, 20/10 cho nhân viên nữ.
 • Quà 22/12 cho nhân viên đã tham gia quân sự.
 • QT Nhân sự/Luật/Quản trị Kinh doanh.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

IDEA TECHNOLOGY TRADING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chính sách thưởng hàng tháng cho những nhân viên làm việc hiệu quả.
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính, đối ngoại, sự kiện.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đầu Tư Thương Mại SMC
Ðà Nẵng
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quà 8/3, 20/10 cho nhân viên nữ.
 • Quà 22/12 cho nhân viên đã tham gia quân sự.
 • QT Nhân sự/Luật/Quản trị Kinh doanh.
 • Kinh nghiệm 4 năm trong cùng lĩnh vực.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Rainwater
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân công, giám sát nhân viên thực hiện các kế hoạch, chính sách, mục tiêu của Công ty.
 • Khai thác tốt nhất năng lực của nhân viên:
 • Duy trì nguồn nhân lực:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

THỜI TRANG NÓN SƠN
Bình Định
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ,….

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Chevrolet Newway
Hà Nội
 • TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Hành chính quốc gia, Quản trị nhân lực.
 • Ms Liên – Phòng Nhân sự.