Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 298 jobs
Công Ty TNHH Sản Xuất Iscvina
Vĩnh Phúc
 • Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và của công ty hiện hành Yêu cầu…
DKT Vina
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý công việc hành chính.
 • Quản lý vệ sinh trong ngoài xưởng.
 • Báo cáo, checksheet công việc hằng ngày.
 • Các công việc do sếp yêu cầu.
 • Tuân thủ mọi quy định.
 • Chất Lượng (QA/QC),Hành chính Văn phòng.
 • Tuân thủ quy định, chấp hành đúng.
 • Kiểm soát thực hiện quy trình ISO, kiểm soát hồ sơ ,tài liệu ISO.
Pacific Yuei Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Thông báo, giám sát việc thực hiện các chính sách của công ty- Kiểm tra chấm công nhân viên.
 • Rà soát lại các văn bản hành chính, qui định của công ty để sắp xếp…
KOWA GLOBAL
Vĩnh Phúc
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc hành chính nhân sự như :
 • Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.
 • BHXH, báo cáo lao động....
Tập Đoàn Tms
Vĩnh Phúc
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí admin, hành chính.
 • Lên kế hoạch và thực hiện mua sắm, cấp phát thiết bị văn phòng, công cụ, dụng cụ lao động cho cán bộ…
VALUETRONICS VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Công ty bố trí ăn ở miễn phí cho nhân viên.
 • Theo dõi việc chấm công, tính lương, tổng hợp đánh gia công việc nhân viên làm tại các phòng ban;
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN VIKO
Vĩnh Phúc
 • Các công việc hành chính khác.
 • Chấm công, tính lương cho CBNV.
 • Giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.
 • Tuyển dụng lao động theo yêu cầu.
ISC VINA
Vĩnh Phúc
 • Sắp xếp lịch làm việc thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Làm việc giờ Hành chính, Nghỉ 4 CN và 1 thứ 7.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nhưng cũng rất chào đón các ứng viên vừa mới ra trường.
 • Bảo trì máy móc IT.