Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,730 jobs
Công ty cổ phần Resvico
Ðà Nẵng
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Thư Ký.
 • Theo dõi và xử lý các biến động về nhân sự trong Công ty, quản lý hồ sơ nhân viên, soạn thảo các quyết định,…
Công Nghệ QCM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chấm công nhân viên.
 • Rà soát lại các văn bản hành chính, qui định của công ty để sắp xếp và lưu trữ khoa học.
 • Hướng dẫn hội nhập cho nhân sự mới.
Ðà Nẵng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về công tác Hành chính - Nhân sự.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên,…
TNHH MTV TPO
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên hành chính văn phòng.
 • Loại hình thời gian làm việc Giờ hành chính.
 • Yêu cầu công việc -Làm công tác hành chính văn phòng tại công ty.
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc hành chính chung của công ty (bao gồm:
 • Theo dõi việc chấm công, tính lương, tổng hợp đánh gia công việc nhân viên làm tại các phòng ban;
INSULPACK Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)….
 • Am hiểu và vận dụng tốt các chính sách, quy chế, quy định về lao động, Bảo hiểm xã hội.
 • Thống kê, phân tích và đề xuất.
TM Mai Anh
Ðà Nẵng
 • Quản lý cùng với trưởng phòng hành chính nhân sự.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực hành chính nhân sự.
 • Chi tiết, chính xác, nhân phẩm tốt.
CƠ KHÍ HÀ GIANG PHƯỚC TƯỜNG
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi các chi phí hành chính.
 • Thực hiện công tác văn thư, hành chính:
 • Các công việc khác liên quan hành chính theo sự điều động của Trưởng phòng và BLĐ.
CƠ KHÍ HÀ GIANG PHƯỚC TƯỜNG
Ðà Nẵng
 • Thực hiện công tác lễ tân, văn thư, hành chính:
 • Các công việc khác liên quan hành chính theo sự điều động của Trưởng phòng và BLĐ.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN….
Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh - GREEN OCEAN...
Ðà Nẵng
 • Thực hiện công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài.
 • Quản lý hồ sơ, lý lịch, Hợp đồng lao động của CNV toàn công ty:
 • Lưu file, cập nhật định kỳ cho BGĐ,.