Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 50 jobs
 • Ưu tiên tuyển dụng nhân viên bảo vệ là những ứng viên:
 • Nhân viên bảo vệ (làm việc ở Đồng Xoài).
 • Ứng viên biết võ thuật.
 • Các vị trí tuyển dụng:
 • Vị trí Chuyên viên Quản lý Hành chính.
 • Chuyên viên Quản lý Hành chính (Làm việc tại Trụ sở chính CN Tiền Giang).
 • Thực hiện công tác hành chính:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Đông Hải, Hòa Bình).
 • Kiểm soát viên (Phước Long).
 • HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên Lễ tân - Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên Lễ tân - Họ và tên ứng viên.
 • Đặt phòng họp cho các phòng ban.
 • Chuyên viên Quản lý Hành chính.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên, Kế toán, Chuyên viên Quản lý Hành chính.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Quản lý công tác hành chính, nhân sự.
 • Mảng Quản lý hành chính:
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng…
 • Chuyên viên Quản lý hành chính:
 • 3.Chuyên viên Quản lý hành chính.
 • Chuyên viên Khách hàngcá nhân.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác hành chính:
 • Chuyên viên Bảo hiểm Nhân thọ.
 • Chuyên viên Bảo hiểm Phi Nhân thọ.
 • Chuyên viên Ban Nhân thọ - Phòng Bảo hiểm.
 • Chuyên viên Ban Phi Nhân thọ - Phòng Bảo hiểm.
 • Quản lý và phát triển nhân viên trong phòng.
 • Chuyên viên Xử lý nợ.
 • Chuyên viên Xử lý nợ.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên khai…
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng…