Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Soạn thảo, ban hành những quy định nhằm nâng cao ý thức của Cán bộ công nhân viên, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giữ gìn vệ sinh công nghiệp, an toàn…
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai +1 location
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động của nhân viên;
 • Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến hành chính nhân sự;
 • Manage and issue PIT voucher.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Đánh giá nhân viên dưới quyền.
 • Thực hiện chính sách kinh doanh của Tổng Công ty.
 • Khả năng quản lý, vận hành, tổng hợp và phân tích dữ liệu.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • nhân sự từ 10 - 20 nhân viên trở lên.
 • Thực hiện đào tạo, đánh giá đề xuất phù hợp với năng lực nhân viên thuộc khối, lựa chọn nhân sự phù hợp.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Hệ thống thông tin quản lý, Toán kinh tế, Toán tài chính, Kinh tế….
 • Có kiến thức về nghiệp vụ:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ đào tạo tuân thủ nhân viên hàng năm và định kỳ, trả lời các thắc mắc của nhân viên liên quan đến tính tuân thủ.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi nhân sự thuộc quyền quản lý, đề xuất tuyển dụng và cùng với Bộ phận Hành chính Nhân sự tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
 • Có kỹ năng tổ chức;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai kinh doanh.
 • Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả cán…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế toán đến toàn bộ nhân viên phòng kế toán.
 • Kiến thức chung về Kế toán – Tài Chính.
 • Nắm vững các chính sách thuế, quy định kế toán.
 • + Dự phòng hàng tồn kho.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các chế độ phúc lợi cho nhân viên, đề xuất các hoạt động mang tinh thần đồng đội, tính động viên cho nhân viên.
 • Quản lý thông tin Nhân sự: