Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 115 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý nhân lực, nhân sự hành chính.
 • Kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhân viên quản lý trang thiết bị và tài sản công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai +1 location
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên cấp dưới thực hiện đúng qui trình, hướng dẫn cũng như mở rông nhận thức về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm./Guidance, training…
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động của nhân viên;/Manage employee resume, employees'' labor contracts.
 • Kinh nghiệm 3 năm trở lên về C&B.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Thiết lập mục tiêu doanh số, đánh giá năng lực, KPI nhân viên hệ thống Cửa hàng.
 • Quản lý vận hành hoạt động hệ thống Cửa hàng.
 • Lập chiến lược kinh doanh.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn thảo, ban hành những quy định nhằm nâng cao ý thức của Cán bộ công nhân viên, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giữ gìn vệ sinh công nghiệp, an toàn…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp thực hiện việc thẩm định, chỉnh sửa hoặc phân công công việc cho nhân viên và kiểm tra việc thực hiện.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên từ khi nhận việc chính thức đến khi nghỉ việc bao gồm nhập và cập nhật dữ liệu đồng thời lưu trữ hồ sơ cá nhân cho toàn…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và chịu trách nhiệm triển khai chính sách thu hút nhân tài của công ty:
 • Tối thiểu tốt nghiệp cử nhân QTKD, quản lý nhân sự, hoặc các chuyên ngành liên…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với Phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo, cải tiến chính sách nhân sự, ….
 • Thực hiện công việc cá nhân:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều phối nhân viên Phòng trong việc hỗ trợ các phòng ban, đại diện công ty tham gia các vụ giải quyết khiếu nại, tranh chấp và tố tụng tại các cơ quan hành…