Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 310 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hành chính Văn phòng,Lao Động Phổ Thông Khác,Nội Dung,Truyền Thông/Báo Chí.
 • Ưu tiên học tài chính ngân hàng.
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hành chính Văn phòng,Phát Triển Thị Trường,Social Marketing,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Giới thiệu cho khách hàng doanh nghiệp, bộ phận Bảo hiểm của doanh…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hành chính Văn phòng,Lao Động Phổ Thông Khác,Nhập Liệu,Nội Dung,Sự Kiện,Truyền Thông/Báo Chí.
 • Ưu tiên học tài chính ngân hàng.
 • 1 tuần được nghỉ 1 ngày.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Lao Động Phổ Thông Khác,Nhập Liệu,Nội Dung,Truyền Thông/Báo…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm giờ hành chính (8h30-17h30), nghỉ Chủ nhật.
 • (Nhân viên thời vụ - 1tháng, 26 công).
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Ưu tiên học tài chính ngân hàng.
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nhập Liệu,Nội Dung,Sự Kiện…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hành chính Văn phòng,Nhập Liệu,Thư Ký.
 • Làm giờ hành chính (8h30-17h30), nghỉ Chủ nhật.
 • (Nhân viên thời vụ - 1tháng, 26 công).
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Giờ hành chính (Từ 8h30-17h30) từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ Chủ nhật.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bưu Chính Viễn Thông,Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm giờ hành chính 8h -17h, (nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật).
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Ưu tiên học tài chính ngân hàng.
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nhập Liệu,Nội Dung,Sự Kiện…