Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng OQC-PQC new

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
  • Quản lý, sắp xếp và đánh giá năng lực nhân viên kiểm tra.
  • Quản lý, sắp xếp và đánh giá năng lực nhân viên kiểm tra.
  • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật Bảo Trì Máy new

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Bắc Ninh
  • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
  • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
  • Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp tại công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email