Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

NHÂN VIÊN AN NINH ( BỘ PHẬN GAHR ) - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHI... new

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
  • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên những ứng viên đã từng làm Nhân viên phụ trách an ninh hoặc Nhân viên Hành chính nhân sự…

TỔNG QUẢN CHẤT LƯỢNG CS/QA ( BỘ PHẬN SET QA ) new

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
  • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
  • Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng năm.
  • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:

PHÓ PHÒNG TUYỂN DỤNG (BỘ PHẬN GAHR ) new

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
  • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
  • Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT new

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
  • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
  • Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng năm.
  • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email