Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
nam khang real
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Làm những công việc hành chính văn phòng.
  • Tư vấn và giới thiệu sản phẩm.
  • Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh.
  • Thực hiện một số công việc khác được giao.
» Create your CV - It only takes a few seconds