Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Cơ Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 278 jobs

Nhân viên bảo trì điện

Đồng Nai
 • Nhân viên bảo trì điện.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.

Nhân viên Kiểm tra chất lượng, tiếng Nhật N3

 • Chấp nhận cả ứng viên mới tốt nghiệp.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc…

Export-Import Staff

 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • From HCMC and Bien Hoa).

Nhân viên tiếng Nhật N3 phòng Vật tư

Hải Phòng
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Xác nhận tài liệu xuất nhập khẩu:

Nhân viên photoshop - Xử lý hình ảnh

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên photoshop - Xử lý hình ảnh.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc…

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Nhân viên điều phối đơn hàng

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên điều phối đơn hàng.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.

Nhân viên xuất nhập khẩu lương đến 15 triệu

 • Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa và theo dõi quá trình giao hàng.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến…

Nhân viên Thông dịch

 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Từ 22 ~ 35 tuổi.

Quản lý đơn hàng (Nữ)

Bình Dương
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Ưu tiên ứng viên đang ở gần VSIP II.

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Nguyên liệu Đầu vào (IQC)

Đồng Nai
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • J5750 - Công ty tuyển dụng:

Nhân viên quản lý chất lượng

 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Làm việc ở phòng quản lý chất lượng.

Project Sales Executive

Ðà Nẵng
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Thông tin nhà tuyển dụng.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty gồm 26 nhân viên.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.

CÔNG TY MỚI tuyển Trưởng nhóm sản xuất (Tiếng Nhật N3)

 • Báo cáo và đề nghị với người giám sát nếu xảy ra vấn đề giữa các nhân viên hoặc công nhân.
 • Quản lý nhân viên theo sự hướng dẫn của quản lý.

Get new jobs for this search by email