Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

Nhân viên tổng đài nhắc phí FE

FE CREDIT
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.
  • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
  • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết…

Nhân viên tổng đài nhắc phí FE

Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.
  • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
  • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết…

Nhân viên tổng đài nhắc phí FE

Transcosmos
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.
  • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
  • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết…

We have removed 16 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds