Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017 - 13/04/2017 07:02.
 • Cử nhân sư phạm, cử nhân quản lý giáo dục.
 • Từ 22 đến dưới 40 tuổi.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe - 27/04/2015 06:51.
 • Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng đào tạo, công tác HSSV - 02/04/2017 06:56.
 • Từ 20 đến 30 tuổi.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017 - 13/04/2017 07:02.
 • Tuyển dụng nhân viên (09/06/2017) - 09/06/2017 01:01.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng nhân viên Hành chính - Nhân sự - 13/11/2018 16:57.
 • Tuyển dụng nhân viên - 13/07/2018 01:06.
 • Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện nước và kỹ thuật mạng…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017 - 13/04/2017 07:02.
 • Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện nước và kỹ thuật mạng máy tính -…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong công tác giáo dục, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến quản lý.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
 • Được hưởng thu nhập, các khoản bảo hiểm ( BHXH, BHYT, BHTN…) thỏa đáng, đầy đủ theo quy định của Nhà…
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017 - 13/04/2017 07:02.
 • Tuyển dụng nhân viên (09/06/2017) - 09/06/2017 01:01.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017 - 13/04/2017 07:02.
 • Tuyển dụng nhân viên (09/06/2017) - 09/06/2017 01:01.
Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tuyển dụng nhân viên phòng Đào tạo - 21/11/2018 07:02.
 • Tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh 2019 - 14/03/2019 06:48.
 • Từ 20 đến dưới 35 tuổi.