Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs

Kiểm soát viên, Giao dịch viên

 • Kiểm soát viên (PGD Sìn Hồ).
 • Giao dịch viên (PGD Mường Tè).
 • Kiểm soát viên (PGD Sìn Hồ).
 • Giao dịch viên (PGD Mường Tè).
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

 • Ưu tiên tuyển dụng nhân viên bảo vệ là những ứng viên:
 • 1.Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Chuyên viên bảo hiểm (P.Khách hàng - Trụ sở CN Bình Dương).

Khối CNTT - Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (Ưu tiên Fres...

 • HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp – Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản trị Ứng dụng Quản lý Doanh…

Kiểm soát viên

 • Tỉnh_Tên vị trí ứng tuyển_Họ và tên ứng viên.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ…

Tuyển dụng các vị trí Quản lý/Chuyên viên

 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng…

CN Sơn Tây - Chuyên viên Bảo hiểm

 • Đối với nhân sự có kinh nghiệm trong hoạt động bảo hiểm ngân hàng chỉ yêu cầu tối thiểu kinh nghiệm 06 tháng làm việc;
 • Bán và chăm sóc khách hàng;

Chuyên viên Ban Phát hành và Quản lý thiết bị Thẻ

 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính…

Tuyển dụng Chuyên viên KHCN, Giao dịch viên

 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân.
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định…

Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định tại Hồ Chí Minh/...

 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính…

Chuyên viên Ban Tra soát đối soát Thẻ

 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính…
Overall, how relevant are these jobs?