Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

HR Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 16.Quản lý và theo dõi việc sử dụng máy Photocopy, máy Fax, điện thoại… đúng quy định, đồng thời liên hệ với nhà cung cấp nhằm bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa…

Center Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia vào công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên và điều hành nhân sự bao gồm huấn luyện, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và sắp…

Management Accountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên nghành F&B hoặc dịch vụ.
 • Trung thực, bảo mật thông tin có liên quan đến công việc.
 • Kiểm tra, kiểm soát các chi phí phát sinh hằng ngày của hoạt…

Branch Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trong khu vực, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng:
 • Quản lý nguồn nhân lực.
 • Xây dựng định biên nhân sự đảm bảo cho mô hình của đơn vị hoạt động ổn…

Senior HR Executive

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo hiệu suất cao của tất cả các thành viên trong nhóm bằng cách xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá, khen thưởng đồng thời cung cấp giải pháp cho sự phát…

Web Designer

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm bảo mật ngành Internet được ưu tiên.
 • Chịu trách nhiệm tối ưu hóa và duy trì hiệu suất trang sản phẩm.
 • 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan.

Project Engineering Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ động đề xuất định biên nhân sự trong phòng, đảm bảo sử dụng tốt nhất khả năng của từng nhân sự đã định biên;
 • Và các công việc khác do TGĐ giao.
» Create your CV - It only takes a few seconds