Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 91 jobs

Nhân viên photoshop - Xử lý hình ảnh

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên photoshop - Xử lý hình ảnh.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc…

Maintenance Manager / Trưởng phòng bảo trì

 • Maintenance Manager / Trưởng phòng bảo trì.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách…

Quản lý đơn hàng (Nữ)

Bình Dương
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Ưu tiên ứng viên đang ở gần VSIP II.

Nhân viên điều phối đơn hàng

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên điều phối đơn hàng.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Nguyên liệu Đầu vào (IQC)

Đồng Nai
 • Đảm bảo các công dụng cụ cấp phát được sử dụng, bảo quản đúng cách.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến…

Giám sát bộ phận khuôn mẫu

 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • J5869- Công ty tuyển dụng:

Safety Assistant Manager

Hải Phòng
 • Đào tạo cho nhân viên mới, lái xe, đánh giá và đào tạo lại để nâng cao kỹ năng cho nhân viên, lái xe trong bộ phận;
 • Bảo hiểm 24/24 tai nạn, rủi ro.

QUALITY ENGINEER

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra thường xuyên và bảo trì tất cả các tệp tài liệu;
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên…

Chuyên viên Kiểm soát Hệ thống Chất lượng (QA/QC)

Đồng Nai
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • J5751 - Công ty tuyển dụng:

Quản lý Sản xuất

Lâm Đồng
 • Theo dõi , ghi chép và xử lý số liệu về gieo trồng, thu hoạch, quản lý công nhân, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
 • Thứ Hai – Thứ Bảy, 7:30 - 17:00.