Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 48 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thiết lập mục tiêu, KPI, lịch trình, chính sách và thủ tục cho nhân viên.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Xây dưng môi trường làm việc hoàn hảo, chuyên nghiệp nâng cao…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giao việc, huấn luyện và giám sát đội ngũ nhân viên khai triển thiết kế, đề xuất chế độ lương, khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển… đối với nhân viên mình quản…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cho nhân viên;
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí CFO.
 • Có bằng Kế Toán Trưởng.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí MT Supervisor (Food).
 • $800 – $1000 + sales incentive , tùy theo năng lực của ứng viên.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Đảm bảo kết quả thực hiện thiết kế đạt chất lượng hồ sơ, đúng tiến độ, đúng chuyên môn của nhân sự được điều động.
HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Máy tính xách tay, xe đưa đón cho nhân viên.
 • Bằ ng cử nhân Nhân sự hoặc các ngành liên quan.
 • Giám sát các thành viên nhân sự trong việc thực hiện các nhiệm vụ C…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • $1000 – $1300 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Quản lý và thực hiện các chính sách, quy trình và chương trình tuyển dụng phù hợp với chiến…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Họ đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Technical Support Engineer (Kĩ Thuật Viên Bảo Trì).
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Chi tiết sẽ được thảo luận khi phỏng vấn.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Internal Control Staff (Nhân viên kiểm soát nội bộ).
 • $850 – $1000 , tùy theo năng lực ứng viên.
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí:
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
 • Lên kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo nhân sự cho chuỗi phụ trách.