Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 69 jobs
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • Nhập, xuất chứng từ đảm bảo chính xác, kịp thời;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn PCCC;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội +2 locations
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí an ninh, bảo vệ, giám sát;
 • Đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn PCCC;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • Đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn PCCC;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Thanh Hóa +1 location
Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Phỏng vấn với Ban Lãnh đạo Tập đoàn (với các chức danh chuyên viên cao cấp, quản lý).
DOJI
Thanh Hóa
Easily apply
 • Nhập, xuất chứng từ đảm bảo chính xác, kịp thời;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Cán bộ công nhân viên nhà máy.
 • Ưu tiên ứng viên ở gần nhà máy.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Quảng Bình
Easily apply
 • Đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn PCCC;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Phỏng vấn với Ban Lãnh đạo Tập đoàn (với các chức danh…