Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Bạc Liêu +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
  • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Cao Lãnh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
  • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
  • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Long Xuyên
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
  • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Phan Thiết
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
  • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds