Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gọi điện trực tiếp tới số điện thoại:
 • Tiếp nhận, bảo quản hàng hóa.
 • Bảo quản hàng hóa trong kho, Kiểm kê định kỳ.
 • Sơ chế thực phẩm tươi sống.
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gọi điện trực tiếp tới số điện thoại:
 • Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp.
 • Tiếp nhận, bảo quản hàng hóa.
 • Bảo hiểm theo Luật Lao Động:
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gọi điện trực tiếp tới số điện thoại:
 • Mô tả công việc - Kiểm kê, nhận hàng và phân loại hàng hóa.
 • Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds