Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,773 jobs
Nhà Tuyển Dụng Lê Nhung
Thành phố Hồ Chí Minh
6.600.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Việc làm bán hàng trực tiếp tại Siêu thị mini 24h.
 • Yêu thích công việc bán hàng.
 • Bán Hàng , Sắp xếp hàng hoá, Dán tem, Thu ngân, Kiểm kho.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.
 • + 15 nhân viên giữ quầy đồ cho khách hàng.
 • + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.
 • + 15 nhân viên giữ quầy đồ cho khách hàng.
 • + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách…
FAMILYMART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + Nhân viên bán hàng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Nhân viên thu ngân.
 • ‼️FAMILY MART TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.
 • + 15 nhân viên giữ quầy đồ cho khách hàng.
 • + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách…
CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Nhân viên bán hàng tại hệ thống siêu thị - sales active ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Nhân viên bán hàng tại hệ thống siêu…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận đơn hàng, chăm sóc các điểm về trưng bày, doanh số bán hàng, hàng tồn vv….
 • Tiến hành các giao dịch kinh doanh hàng ngày với Khách hàng (các siêu thị, hệ…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.
 • + 15 nhân viên giữ quầy đồ cho khách hàng.
 • + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách…
FAMILYMART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + Nhân viên bán hàng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Nhân viên thu ngân.
 • ‼️FAMILY MART TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020.
FAMILYMART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + Nhân viên bán hàng.
 • + Nhân viên kho, kiểm kê hàng hoá xuất nhập.
 • + Nhân viên thu ngân.
 • ‼️FAMILY MART TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020.